G Ö R   E N   R E S A   I   T I D E N

Unika färgbilder från
Södertälje i ny bok

Snäckviken, 1966.

Vid Snäckviken slutade staden och vägen mot Lina och Kiholm tog vid. På andra sidan kanalen, längst till vänster, syns Tobaksmonopolet som lade ned sin verksamhet i Södertälje 1966 och där istället Länstidningen flyttade in följande år. Vid Mälarehamnen ser vi Murbruksfabriken och där intill Mikro-Verktygs nya fabrik vid Storgatan 46, på gamla gasverkstomten, som togs i bruk i januari 1964. Den gamla fabriken vid Strägnäsvägen 10 togs över av Astra som i slutet av 1990-talet även tog över den nya fabriken som numera är riven. I Snäckviken låg Juteväveriaktiebolagets bostäder och här växte på 1890-talet en arbetarstadsdel upp vars innevånare var inflyttade, inte bara från alla hörn och kanter av Sverige, utan också från Finland, Tyskland och Böhmen. I slutet av 1930-talet lät Astra, som övertagit fastigheterna, riva husen både i Snäckviken och i Skogsparken. Därefter blev den tidigare så folkrika stadsdelen enbart ett industriområde. Från Snäckviken kunde man ännu på 1930-talet låta sig ros över till östra sidan för det facila priset av 5 öre. Foto: Harry Carlsson.

Tillbaka


© SkogsjöMedia, Mariehamn, 2008–2009