Till förstasidan


Personregister
Klicka på önskad bokstav

A
B
C–D
E
F–G
H–I
J
K
L
M
N–O
P–R
S
T–Ö


Böcker i serien
Ålands släktregister

Klicka och läs mer
Del I: Lumparland
Del II: Kumlinge
Del III: Brändö
Del IV: Vårdö
Del V: Sund
Del VI: Sottunga
Del VII: Lemland

Personregister till hela
Ålands släktregister
(utom Sottunga)

Här får du tillgång till personregister till samtliga delar av bokverket Ålands släktregister utom Sottungaboken. Det betyder att alla personer som omnämns i böckerna om Lumparland, Kumlinge, Brändö, Vårdö, Sund och Lemland finns med i personregistret.

Registret omfattar närmare 55.000 personer, varav ett mindre antal förekommer i mer än en bok. Det betyder att böckerna sammantaget omnämner omkring 50.000 personer.

Syftet med detta samlade personregister är i första hand att vara till hjälp för de personer som redan har flera delar av böckerna. Här är det möjligt att snabbt se om och i så fall i vilken volym en person är omnämnd utan att behöva slå i sex olika personregister.
Utgivare: SkogsjöMedia, Mariehamn, Åland |

Beställ så här
Du beställer böckerna i serien Ålands släktregister genom att kontakta Håkan Skogsjö (se nedan). Enklast är att skicka epost. Mer information om böckerna hittar du genom att klicka på bilderna till vänster. Har du några frågor är du förstås välkommen att ta kontakt!

Kontaktuppgifter
Håkan Skogsjö
Pensionatsvägen 7
AX-22100 Mariehamn
Åland
tel. 018–21204
epost: hskogsjo@aland.net