B O K E N   F Ö R   A L L A   B L O M Ä L S K A R E

Ålands flora i ny upplaga

En
heltäckande
åländsk
flora
En bok om Ålands fascinerande växtvärld
Ålands flora vänder sig till alla som är intresserade av Ålands fascinerande natur och växtvärld, såväl nybörjare som erfarna botanister. I boken beskrivs samtliga vilda kärlväxter som påträffats i landskapet: ormbunkar, träd och buskar, örter och ris, gräs och gräsliknande växter. Också förvildade arter och odlade träd, buskar och trädgårdsflyktingar är medtagna. Floradelen är användbar också i södra Finland.

I denna andra omarbetade och utökade upplaga ingår närmare fyrtio nya arter och underarter. Färgfotografierna är fler och delvis också nya. Genom kontroll av herbariematerial och fynduppgifter, främst via databasen Kastikka, har luckor på utbredningskartorna kunnat fyllas.

Förutom svenskt och vetenskapligt (latinskt) namn, samt namn på finska, norska, danska, engelska och tyska, behandlas karaktäristiska egenskaper som storlek, färg, blomningstid och andra särdrag för varje växt. Vidare nämns växtens miljöer och förekomst i Norden och på Åland och eventuell användning.

Flertalet växter är avbildade i drygt 900 detaljrika tuschteckningar. För mer än 850 arter finns också en karta som visar växtens förekomst i nutid och äldre tid i Ålands 16 kommuner. Ett register över alla arter på svenska, finska och latin gör det enkelt att orientera sig i boken.

I bokens utförliga inledningskapitel beskrivs Ålands natur med skogar, hällmarker, sjöar och myrar, stränder och skärgård, ängar, lövängar och hagar. Speciella växtgrupper, såsom ballastväxter och orkidéer behandlas i särskilda avsnitt.

Författarna Carl-Adam och Eeva Hæggström har i över fyrtio år studerat den åländska växtvärlden med Nåtö biologiska station som bas. Carl-Adam är pensionerad professor i botanik vid Helsingfors universitet och Eeva pensionerad lektor i biologi och geografi och tidigare amanuens vid Nåtö biologiska station.

Ett uppslag ur boken Ålands flora.

Bokfakta

Pris
65 euro.
Beställ genom att fylla i formuläret nedan.
Om boken sänds per post tillkommer kostnader för porto och emballage.

Utförande
Inbindning: Trådbunden med hårda pärmar.
Omfång: 528 sidor. Format: B5 (ca 17 x 25 cm).

För mer information, kontakta Håkan Skogsjö,
epost hak@aland.netBeställ Ålands flora härAntal:

Ditt namn:

Din adress:

Ditt postnummer och din postadress:

Ditt telefonnummer (inkl riktnummer):

Din e-postadress:

Om du önskar kan du skriva ett meddelande här:© SkogsjöMedia, Mariehamn, 2018